oskexpert/ 3 marca, 2018/ Bez kategorii

KROK 1 Udać się na badania lekarskie do lekarza uprawnionego do badań kandydatów na kierowców
(lekarz współpracujący z naszym OSK, Jarosław Mierka tel. 602 67 10 01, ul. Studzienna 32B)

KROK 2 Wykonać zdjęcie do prawa jazdy (wym. 3,5 x 4,5)

KROK 3 Udać się do właściwego miejscowo urzędu z zaświadczeniem lekarskim, zdjęciem, dowodem osobistym, wypełnionym wnioskiem o wydanie prawa jazdy (wniosek do pobrania na miejscu w urzędzie lub można wcześniej go pobrać u nas w ośrodku). Osoba niepełnoletnia zgłasza się do urzędu z rodzicem (w celu wyrażenia zgody na udział w szkoleniu).

ADRESY URZĘDÓW:
– Dla mieszkańców Elbląga: Referat Obsługi Kierowców, Plac Dworcowy 4 (Dworzec PKS – I piętro)
– Dla mieszkańców powiatu elbląskiego: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14 A

KROK 4 Pobrać z urzędu PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) i dostarczyć go do nas (najpóźniej w dniu pierwszego wykładu)

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń do nas lub przyjdź, pomożemy Ci przejść przez formalności!